Legjobb Bachata órák Budapest Közel Hozzád

VÁllalkozÁsom hozzÁadÁsa

KAPCSOLÓDÓ ÉRDEKLÉSEK:

1. Bachata Akadémia Tánciskola0 vélemények
Bachata Akadémia Tánciskola

Cím: Budapest, Huszár u. 4, 1074, Magyarország

Menetrend: Nyitva: 0–24

Fickó: Iskola

Közel Bachata Akadémia Tánciskola:


Legyen az 1. a rangsorban
exkluzív oldal

2. Bachata Sensual - Hungary

54 vélemények
Bachata Sensual - Hungary

Cím: Budapest, Teréz krt. 13, 1067, Magyarország

Menetrend: Zárva ⋅ Nyitás: V, 15:00

Fickó: Tánciskola

Közel Bachata Sensual - Hungary:


Legyen az 1. a rangsorban
exkluzív oldal

Bachata Sensual - Hungary: mit gondolnak a felhasználók?


Eszter Müller: Nagyszerű tanárok, szuper bachata figurák, és nagyon jó zenék. Aki szeretné tényleg jól megtanulni ezt a táncstílust, annak nagyon ajánlom őket. Kezdettől fogva figyelnek arra, hogy a helyes technikával tanuljuk meg a lépéseket. ( És a fiú- lány arányok is jól szoktak kijönni 😉 )
Válasz: Köszönjük szépen, Eszter! 😊 Örülünk, hogy élvezed az órákat! 😘

Beatrix Németh: Tánc(vezetés-követés) minőségére törekednek, nem a figurák halmozására.Zenére táncolunk, így az intro rész és a zenei kiállások is élvezetesek és értelmet nyernek.
Válasz: Köszönjük! 😘😘😘

Melinda Héczei: Türelmes és közvetlen tanárok, jó hangulat tanulás közben. Jó baráti kapcsolatok alakulnak ki, miközben magunkat is jobban megismerjük 😉 Igazi önbizalomtuning! 🙌
Válasz: Köszönjük szépen! 😘

Laci Pauza: Ez egy nagyon jó közösség, összetartó és segítőkész! A tanárok meg zseniálisak! De ami a legjobb, hogy nagyon alaposak, minden lépésben figurában segítenek, hogy az tökéletes legyen. Szeretek ide járni! :)
Válasz: Köszönjük, Laciiii!!! 😊 😘

László Sóstai: Nagy különbség másokhoz képest, hogy zenére tanítanak táncolni, nem pedig figurákat tanulunk.
Válasz: Köszönjük szépen Laci! Örülünk, hogy jártok, ügyesek vagytok! 😊

Tatiana Barbova: Google does not allow me to do so, but I would give 3.5/5, or 7/10. I have attended the beginner bachata intensive (4 * 1.5 hr). Peter, the instructor, is obviously a great bachata dancer, and we did learn the necessary basics. However, it was pretty crowded, people in the behind rows could barely see anything. Also, it felt like there was a bit too much offtopic talk during the course that is positioned to be intensive. As an English speaker, I could follow the classes despite the fact that they were in hungarian, as Peter was telling the important information in English. Music was good, community as well. Overall, I have positive, but mixed feelings about the course. (A Google fordítása) A Google nem engedi meg, de 3,5/5-öt, vagy 7/10-et adnék. Részt vettem a kezdő bachata intenzíven (4 * 1,5 óra). Peter, az oktató nyilvánvalóan nagyszerű bachata táncos, és megtanultuk a szükséges alapokat. Viszont elég zsúfolt volt, a sorok mögötti emberek alig láttak valamit. Valamint úgy éreztem, hogy túl sok offtopic beszéd volt az intenzívnek szánt tanfolyam alatt. Angolul beszélőként annak ellenére tudtam követni az órákat, hogy azok magyarul voltak, hiszen Péter angolul mondta el a fontos tudnivalókat. A zene jó volt, a közösség is. Összességében pozitív, de vegyes érzéseim vannak a tanfolyammal kapcsolatban.
Válasz: In the dance community, people who love dance never treat the other - especially in public. You need to have humility and respect. After the first class you wrote me the same and I said that no offtopic. We are bulding a community and we have to talk and makes fun. Of course 50 beginner people in a 100 m2 room at the first time have to move - so if you didn’t see something just move over. If you didn’t hear something just ask. Thank God, that under 8 years with teaching in 11 countries everybody put us a 5-star. Think about that: why? Maybe you don’t have to do this. 10000 other free time activites are exist. This is about connection between people. (A Google fordítása) A táncközösségben azok, akik szeretik a táncot, soha nem bánnak a másikkal – különösen nyilvánosan. Szükséged van alázatra és tiszteletre. Az első óra után ugyanezt írtad nekem, és azt mondtam, hogy nem offtopic. Egy közösséget építünk, és beszélnünk kell, és szórakoznunk kell. Természetesen egy 100 m2-es helyiségben első alkalommal 50 kezdő embernek kell költöznie - tehát ha valamit nem lát, akkor költözzön át. Ha nem hallott valamit, csak kérdezzen. Hála Istennek, hogy 8 év alatti tanítással 11 országban mindenki 5 csillagot kapott. Gondolj bele: miért? Talán nem kell ezt megtennie. 10000 egyéb szabadidős tevékenység létezik. Ez az emberek közötti kapcsolatról szól.

Robert Risteski: Travelled from Australia and was fortunate enough to have met and trained with Peter and Lili along my Europe journey. Great rates, communication and knowledge. The are masters of sensual bachata and definitely helped me to improve further. Thank you guys! ❤️❤️ (A Google fordítása) Ausztráliából utaztam, és olyan szerencsém volt, hogy találkozhattam Péterrel és Lilivel, és edzettem az európai utazásom során. Kiváló árak, kommunikáció és tudás. Az érzéki bachata mesterei, és határozottan segítettek abban, hogy tovább fejlődjek. Köszi srácok! ❤️❤️
Válasz: Thank you very much and see you soon! 😘 (A Google fordítása) Köszönöm szépen és hamarosan találkozunk! 😘

Blackyz Red: Peter is a nice guy but lili is so rude she took money from us for the entrance then she said we cant join! Bad experience. (A Google fordítása) Péter kedves srác, de Lili olyan durva, hogy pénzt vett el tőlünk a belépőért, aztán azt mondta, hogy nem csatlakozhatunk! Rossz tapasztalat.
Válasz: This is some misunderstanding! We have courses, not workshops. That's why not can be anybody join. Lili said only that you can't stay in an advance class if you don't know the basic techniques of sensual. You stayed in the beginner class and after I say you STAY but because of the rueda and because of you don't know the patterns name you need to wait 15 minutes after the warmup when I teach the combination. And you suddenly LEFT without saying a word! If we know we left - Lili knows too, then she get back your money. You left and after write us a one star opinion - why do yo don't write your experience with the CLASS - the beginner class, on I ask you 5 times please come and dance not sit down to a chair? This is totally unfair! Come back on Sunday and I give back your money but not qualify us in our own country in public - where we teach 99.9% locally people. We don't need negative feedbacks - that's why you didn't see not a single one!! Because we care everybody even without a single question entering a group what is a course and holded 3 years! We teached in Israel on january and all over the world and never meet noone who not enjoyed our class or if they had some opinion wait for the group and after discuss. Not online. (A Google fordítása) Ez valami félreértés! Tanfolyamaink vannak, nem műhelyeink. Ezért nem csatlakozhat senki. Lili csak annyit mondott, hogy az ember nem maradhat előlegben, ha nem ismeri az érzékiség alapvető technikáit. Maradtál a kezdő osztályban, és miután azt mondom, MARAD, de a rueda miatt és azért, mert nem tudod a minták nevét, várnod kell 15 percet a bemelegítés után, amikor megtanítom a kombinációt. És te hirtelen szó nélkül ELHAGYTAD! Ha tudjuk, hogy elmentünk – Lili is tudja, akkor visszakapja a pénzét. Elmentél és miután írtál nekünk egy csillagos véleményt - miért nem írod le a tapasztalataidat az OSZTÁVAL - a kezdő osztályon, a 5-ször kérlek gyere és táncolj ne ülj le egy székhez? Ez teljesen igazságtalan! Jöjjön vissza vasárnap, és visszaadom a pénzét, de nem minősítek minket a saját országunkban nyilvánosan – ahol a helyiek 99,9%-át tanítjuk. Negatív visszajelzésekre nincs szükségünk – ezért nem láttál egyet sem!! Mert mindenkivel törődünk anélkül, hogy egyetlen kérdés nélkül is belépnénk egy csoportba, mi az a 3 éves tanfolyam! Izraelben tanítottunk januárban és a világ minden táján, és soha nem találkozunk senkivel, akinek ne tetszett volna az óránk, vagy ha volt valami véleménye, várjuk meg a csoportot, és utána megbeszéljük. Nem online.

3. Bachata Club Hungary0 vélemények
Bachata Club Hungary

Cím: Budapest, Kerepesi út, 1148, Magyarország

Menetrend: Zárva ⋅ Nyitás: 20:00

Fickó: Táncklub

Közel Bachata Club Hungary:


Legyen az 1. a rangsorban
exkluzív oldal

4. Salsa Tropical - Salsa tanfolyamok a belvárosban11 vélemények
Salsa Tropical - Salsa tanfolyamok a belvárosban

Cím: Budapest, Arany János u. 10, 1051, Magyarország

Menetrend: Zárva ⋅ Nyitás: H, 18:00

Fickó: Tánciskola

Közel Salsa Tropical - Salsa tanfolyamok a belvárosban:


Legyen az 1. a rangsorban
exkluzív oldal

Salsa Tropical - Salsa tanfolyamok a belvárosban: mit gondolnak a felhasználók?


Beáta Kiss: A legszuperebb hely. Vidámság, jó hangulat!

Damir Bosco: (A Google fordítása) Tökéletes hely!!!(Eredeti)Отличное место!!!

5. Goldance Tánciskola Budapest132 vélemények
Goldance Tánciskola Budapest

Cím: Budapest, Csengery u. 68, 1067, Magyarország

Fickó: Tánciskola

Közel Goldance Tánciskola Budapest:


Legyen az 1. a rangsorban
exkluzív oldal

Goldance Tánciskola Budapest: mit gondolnak a felhasználók?


Viktor Aszalos: Pozitív: Kommunikáció, MinőségSok táncterem és induló csoport, átjárási lehetőségekkel egy helyen. Rendszeresek a táncos rendezvények, a gyakorlási lehetőségek, különböző táncstílusok, különböző tánctanárjai biztosítják a remek hangulatot.

Szabó-Tomasics Eszter: Az esküvői táncaink kapcsán kerestük fel a Goldance tánciskolát. A jelentkezésünk után hamarosan kapcsolatba lépett velünk Dorn Eszter és elkezdtük a felkészülést. Izgultunk, hogy fog menni a tánctanulás, mert nem sok tapasztalatunk volt, de az első óra után szertefoszlottak a kétségeink. Eszter fantasztikus ember és tánctanár, az első perctől bíztatott minket, hogy minden szuper lesz, velünk együtt lépte le a lépéseket, addig mutatta meg őket, míg nem sikerültek tökéletesen. Szívből ajánljuk Esztert mindenkinek, aki profi koreográfiát szeretne megtanulni, azoknak is,akik nem biztosak magukban, mert ő mindenkiből a maximumot hozza ki. Hihetetlen profi, kedves, pozitív személyiség, aki imádja, amit csinál! Nagyon jó humora van, az órák jó hangulatban teltek, stressz nélkül, már alig vártuk mindig a következő alkalmat. Minden táncóra egy élmény volt, mert olyan elemeket sikerült megtanulnunk a segítségével, amikről nem is álmodtunk volna. Szerencsések vagyunk, hogy vele készülhettünk fel a nagy napunkra, hála neki, minden szuperül sikerült! Hálásak vagyunk a sok türelméért, hogy mindig rendelkezésre állt és rengeteget segített nekünk. Hála a profizmusának gyorsan haladtunk és nem volt stresszes a felkészülés, Eszter átadta nekünk a tánc szeretetét és az órák után úgy döntöttünk, hogy szeretnénk csoportos órákon folytatni a tanulást, annyira megszerettük a táncolást. Ennél nagyobb elismerést nem is kaphat egy tánctanár :)

Eva Onodi: A bachata órákon biztos, hogy minden porcikádat átmozgatod!!!😍 Mindig nagyon jó hangulattal telnek az órák, ès önfeledt kacagással.☺ Mivel a bachata a karibi térség szerelmi tánca, emiatt kulcsfontosságú szerepe van a szenvedélynek.A tánctanárok teljesmértékben megtanítanak arra, hogyan éld át és add át táncpartnerednek ezt a gyönyörű életérzést.🔥Én ezért járok ezekre az órákra!😍

Rita Mihálcz: Immár 9. éve járok rendszeresen a Goldance Tánciskolába. Először a zumbát próbáltam ki, ami annyira magával ragadott, hogy évekig nem is jutott eszembe más táncstílust kipróbálni, szinte mindennap jártam. Aztán pár év után elkezdtem kacsingatni a rocky és a társastánc felé is, ahol szintén szuper csapattal, tanárokkal táncolhattam együtt. Nagyon élveztem a karácsonyi fellépéseket is, ahol bemutathattuk tudásunkat, fejlődésünket a családunknak is. A nyári táborokat és a tavaszi/őszi PAW hétvégéket is többször kipróbáltam, ahol mindig fergeteges hangulat és szuper órák vártak ránk! Mindenkinek ajánlom a Goldance Tánciskolát, aki profi közegben szeretné elsajátítani a tánc alapjaikat. Tedd meg bátran az első tánclépést! :)

Zoltán Zimler: Az iskola jó,a helyre ráférne egy alapos felújítás.

Krisztina Helembai: Több helyszín, nagyszerű tanárok, új barátok, kiváló időtöltés, igényesen megszervezett bulik. Aki még nem próbálta, próbálja ki, nem fog csalódni. :)

Szilvia Varga: Imádom Ildi és Vendel lelkesedését és figyelmét a salsa órákon. Mindenkinek ajánlom őket és az iskolát, könnyen elsajátítottuk az alapokat és ügyesen lehetett erre építkezni az egyre komplexebb lépésekkel. Ja, és szuper a hangulat, még arra is felmotiválódtam, hogy majd Ildi Lady Style órájára bemerészkedjek és tanuljak csajos mozdulatokat, pedig korábban az húúú de távol állt tőlem :-)

Csilla Petényi: Nagyon hálás vagyok a lányomnak, hogy évekkel ezelőtt rávett, kezdjek el zumbázni a Goldance-ben. Bár az elején úgy éreztem, képtelen leszek ennyi koreót megjegyezni és aktívan ugrálni 1-2 órán át, "megvilágosodtam": rendszeresen kell járni, akkor van sikerélmény, akkor ragad rám! Hamarosan nem esett nehezemre akár heti 3-4 alkalommal is jönni, ha egy is kimaradt, már hiányérzetem támadt... nagyon jó a hangulat, családias a légkör, szuperek a zenék, a tanárok igen kedvesek, néhányukkal sikerült igazán jó, baráti kapcsolatot kialakítani. A bérleti lehetőségek is nagyon kedvezőek, szóval minden adott, hogy remekül érezze magát az a sok ember, aki idejár. A tánc a legjobb kikapcsolódás!! Csak ajánlani tudom, gyertek a Goldance-be!!!

Beáta Rózsa: Szuper csapat! A tanárok kedvesek, türelmesek, minden és mindenki a tanulókért van. A karanténos nehéz időkben is velünk voltak, nem engedték el a táncosaik kezét. Sokat tanultunk tőlük a lehetetlen helyzet ellenére. Köszönjük odaadó munkájukat! Tanultam west coast swinget, bachatát, burleszket, salsát, társastáncot , rockyt, sokuknál megfordultam.😀 Lelkes, odaadó tanárok.

Borkai Anita: Pozitív: Kommunikáció, Minőség, Szakszerűség, ÉrtékHa jó hangulatra vágysz, és e mellett még a minőséget is előnyben részesíted, itt a helyed. Kedvező lehetőséged van kipróbálni egy helyszínen akár több táncot is. Bármit is választasz szuper csapat várja, hogy bevezessen a tánc rejtelmeibe!

Grzegorz Sosnowski

Grzegorz Sosnowski a Budapest magas szintű helyi idegenvezetője, aki együttműködött ezzel a cikkel. A következő kép a Budapest szerelmeseinek című kiadványban végzett együttműködéseire hivatkozik:hozzászólni nak,-nek bachata órák Budapest
A megjegyzés sikeresen elküldve! A következő órákban áttekintjük.